Co to jest znieważenie funkcjonariusza – najważniejsze informacje

Funkcjonariusz publiczny to osoba, której należy się szacunek. W ostatnich czasach bywają jednak takie sytuacje, kiedy zachowanie ludzi wykonujących chociażby zawód policjanta, jest irytujące i przekraczające przyjęte normy (pamiętamy różne protesty). Wtedy wyprowadzony z równowagi zwykły człowiek może dokonać czynu, jakim jest znieważenie funkcjonariusza. Warto wiedzieć, co za to grozi.

Zapisy w artykule 226

Kodeks karny reguluje kwestie związane z tym zagadnieniem w artykule 226. Okazuje się, że ten kto zdecyduje się znieważyć funkcjonariusza publicznego pełniącego właśnie swoje obowiązki służbowe, musi liczyć się z konsekwencjami. Jakimi? Będzie podlegał grzywnie, ale w poważniejszych przypadkach grozi mu też kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności (maksymalnie do roku). Jeżeli natomiast poniży organ konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej, to może spędzić za kratami nawet 2 lata.

Art. 226

§ 1. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 2. Przepis art. 222 § 2 stosuje się odpowiednio.

§ 3. Kto publicznie znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Kto jest uznawany za funkcjonariusz publicznego
Kto jest uznawany za funkcjonariusz publicznego

Kto jest uznawany za funkcjonariusz publicznego?

Wiemy już, jaka kara może zostać wymierzona za znieważenie funkcjonariusza. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę, że pod tym określeniem nie kryją się tylko policjanci ochraniający zgromadzenia. Do tej kategorii, jak podaje prawo, zaliczają się także posłowie, senatorowie, radni, sędziowie, ławnicy, prokuratorzy, notariusze, nielubiani komornicy, kuratorzy sądowi, a nawet sam Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Ta lista jest jeszcze dłuższa. Są na niej też funkcjonariusze Służby Więziennej, osoby będąca pracownikami administracji rządowej i zajmujące kierownicze stanowisko w danej instytucji państwowej. Warto również nadmienić, że w pewnych sytuacjach także ratownicy medyczni i lekarze mogą zostać nazwani funkcjonariuszami publicznymi (wtedy będą ochraniani podobnymi przepisami prawnymi).

Znieważenie funkcjonariusza
Znieważenie funkcjonariusza

Znieważenie funkcjonariusza – sposoby

Przyjęło się, że znieważenie odbywa się wtedy, gdy dochodzi do pewnej formy hejtu. Mowa nie o lekceważeniu, tylko okazywaniu drugiej osobie pogardy – bardzo obraźliwym zachowaniu naruszającym godność. Nie zawsze jest to wypowiedź ustna. Czasem wystarczy sam gest, pismo czy specyficzny obrazek. Co ciekawe, nawet w przypadku, kiedy funkcjonariusz nie przejmie się zbytnio znieważeniem, to i tak jest szansa, że może nam grozić kara. Pamiętajmy jednak, że w sądzie trzeba ustalić i udowodnić, czy konkretne słowa i gesty faktycznie miały charakter obraźliwy.