Czy policjant może nas przeszukać ?

Tak, policjant może przeszukać osobę lub miejsce, jeśli ma podstawy do przypuszczenia, że znajdują się tam przedmioty lub dowody związane z popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia. Przeszukanie może być dokonane zarówno w miejscu zamieszkania osoby, jak i w jej osobistych rzeczach, takich jak torba, plecak czy samochód.
Aby policjant mógł nas przeszukać musi podać:

  • podstawę prawną
  • przyczynę przeszukania
  • musi się wylegitymować i podać swoje dane

Przeszukanie może być dokonane tylko w obecności policjanta lub innej osoby, która nie jest stroną w sprawie. Osoba, która ma być przeszukana, ma prawo do obecności adwokata lub innej osoby, która jej ufa.

Należy pamiętać, że policjant może przeszukać osobę lub miejsce tylko w granicach prawnie uzasadnionych potrzeb i w sposób, który nie narusza godności osoby i jej praw. Jeśli policjant nie ma odpowiednich podstaw do przeszukania, jego działanie może być uznane za niezgodne z prawem i skutkować odpowiedzialnością karną lub cywilną.