Naruszenie nietykalności cielesnej – czym jest i jaka kara za to grozi?

Naruszenie nietykalności cielesnej wiąże się z konkretnymi konsekwencjami i nierzadko kończy się w sądzie. Jaka kara grozi za popełnienie takiego przestępstwa?

Jak można zdefiniować naruszenie nietykalności cielesnej?

Naruszenie nietykalności cielesnej jest dość szerokim pojęciem, bowiem zawrzeć w nim można różne rodzaje działań, wykonywanych przez człowieka, które wpływają na ciało drugiej osoby. Dodatkowo, czynności te muszą być zaliczone jako nieakceptowalne dla tzw. ofiary.

Naruszenie nietykalności cielesnej zalicza się do przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego. Oznacza to, że osoba, która narusza czyjąś nietykalność cielesną, ponosi odpowiedzialność karną, kiedy akt oskarżenia zostaje wniesiony przez ofiarę. Występek ten opisany jest w art. 217 Kodeksu karnego.

Jak można zdefiniować naruszenie nietykalności cielesnej
Jak można zdefiniować naruszenie nietykalności cielesnej

Kiedy mamy do czynienia z naruszeniem nietykalności cielesnej?

Naruszenie nietykalności cielesnej może przejawiać się na wiele różnych sposobów. Wymienia się tutaj bezpośrednie działania względem drugiej osoby, do których zaliczyć można m.in.:

  • uderzenie,
  • popchnięcie,
  • polanie osoby jakąś substancją,
  • kopnięcie,
  • ukłucie,
  • oplucie,
  • spoliczkowanie,
  • pociągnięcie za ubranie lub włosy,
  • szczypanie i wiele podobnych.

Za naruszenie nietykalności cielesnej uważa się także sytuacje, w których osoba, będąca ofiarą, ponosi negatywne skutki czyichś zachowań – jeśli np. przez zaczepki lub wystraszenie potknie się i upadnie. Pośrednie działania także można uznać za przestępstwo. Istotne jest także podkreślenie, że naruszenie nietykalności cielesnej nie wiąże się jedynie z zadawaniem bólu lub z innymi negatywnymi fizycznie konsekwencjami. Czynności te mogą także odnosić się do psychicznych aspektów – np. wywołania poczucia wstydu, upokorzenia i nadszarpnięcia godności drugiego człowieka.

Kiedy mamy do czynienia z naruszeniem nietykalności cielesnej?
Kiedy mamy do czynienia z naruszeniem nietykalności cielesnej?

Jakie konsekwencje można ponieść, naruszając czyjąś nietykalność cielesną?

Według przepisu osoba dopuszczająca się przestępstwa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Podczas wymierzania kary sąd bierze pod uwagę m.in. stan majątkowy sprawcy, stopień społecznej szkodliwości czynu, motywację oskarżonego oraz jego przejawy skruchy. Niemałe znaczenie ma też rozmiar wyrządzonej szkody.

Możliwe jest także odstąpienie od wymierzenia kary przez sąd, gdy poszkodowana osoba odpowiedziała na atak.

Jakie konsekwencje można ponieść, naruszając czyjąś nietykalność cielesną?<
Jakie konsekwencje można ponieść, naruszając czyjąś nietykalność cielesną?